Wilt u een Finenzo vestiging openen? Bel dan 088-6005390!

Disclaimer en privacy

We stellen met zorg de website samen. Hierbij maken we gebruik van betrouwbare bronnen. Informatie over financiële producten is vaak indicatief en aan wijzigt regelmatig. Wil je zekerheid? Bel of mail ons. We helpen je graag.

 

Disclaimer

Finenzo en (eventuele) andere leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Als je via deze website door middel van een hyperlink een website van derden bezoekt dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Finenzo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Aan de berekeningen die op de website kunnen worden gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen zijn aan wijzigingen onderhevig en indicatief van aard.

De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid zonder toestemming van Finenzo. Verder dienen de aanwijzingen van Finenzo betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd.

Privacy

De persoonsgegevens die je achterlaat bij het gebruik van deze website worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en ingezet om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit resulteert uit een wettelijke verplichting of overeenkomst.

Wanneer je geen informatie van ons wilt ontvangen, kan je dit aan ons kenbaar maken. Alle persoonsgegevens worden dan verwijderd voor zover de wetten die gelden binnen de financiële dienstverlening ons dit toestaan. U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben geregistreerd.