Interview met Jan Willem Boon

Finenzo Den Bosch - Waarom Finenzo?
Interview met Jan-Willem Boon - Finenzo Den Bosch

Jan Willem Boon is sinds 1989 actief in dit familiebedrijf, dat eerst van zijn vader was. Inmiddels zwaait Jan Willem al weer bijna 15 jaar de scepter. Lees meer over de redenen waarom Jan Willem Boon heeft gekozen voor franchise, wat hem aanspreekt in Finenzo en vooral ook hoe hij kan bestaan temidden van veel andere (hypotheek)kantoren en ketens in Den Bosch.

Waarom heb je voor een samenwerkingsvorm gekozen?
Bij samenwerking kun je elkaar op bepaalde punten aanvullen en bij Finenzo mag die samenwerking heel ver gaan, niet alleen intern (tussen Finenzo-kantoren onderling) maar ook extern (met andere zakelijke dienstverleners). Finenzo noemt zichzelf niet voor niets een ‘Netwerk van financieel adviseurs’, wat bij ons op kantoor o.a. blijkt uit onze vergaande samenwerking met een regionaal makelaars- èn notariskantoor. In de complexe financiële wereld is het namelijk onmogelijk om op alle gebieden alles te weten en deze kennis ook nog eens op peil te houden. Daarnaast leidt samenwerking tot schaalvergroting, waardoor wij betere condities voor onze relaties kunnen bedingen. En schaalvergroting zorgt natuurlijk ook voor betere kostenbeheersing, daar Finenzo als organisatie meer inkoopkracht heeft dan een individueel kantoor.

Wat spreekt je aan in de Finenzo formule?
Bij Finenzo is de inspraak binnen de organisatie goed geregeld. Zo hebben bijvoorbeeld drie franchisenemers zitting in de FranchiseRaad, waar o.a. het beleid van de organisatie wordt uitgestippeld, waarbij deze FranchiseRaad natuurlijk probeert om zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de overige franchisenemers. Finenzo is een open en democratische organisatie. Daarbij ervaar ik Finenzo als een organisatie waarbij ik ook daadwerkelijk zelfstandig ondernemer kan en mag zijn. Ook is de entreefee voor een nieuw Finenzo-kantoor èn de afdracht van de fee over de omzet veel lager dan bij andere concurrerende franchiseorganisaties, waar zelfs soms ruim zes keer meer fee wordt afgedragen dan bij Finenzo. Met een dergelijke lage afdracht van fee betekent dit gewoon een veel beter resultaat voor mijn onderneming, wat natuurlijk altijd plezierig is.

Er zijn heel veel hypotheekkantoren in Den Bosch. Kunnen jullie allemaal naast elkaar bestaan?
Ik kan niet bepalen of andere hypotheekkantoren voldoende omzet hebben om te kunnen blijven bestaan (er staan tenminste regelmatig faillissementen in de krant of in de vakpers), maar ik ben prima tevreden over mijn resultaten sinds ik medio 2002 ben overgestapt naar Finenzo. En dat is uiteraard erg plezierig in een tijd waarin velen klagen over de slechte financiële positie waarin zij verkeren.
 
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!